BE KATEGÓRIA

“BE” kategória: „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

 

Jelentkezés feltételei:

 

Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
“B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
Betöltött legalább 17 év 6 hónap
Legalább alapfokú iskolai végzettség (Bemutatása elméleti vizsga előtt  a KAV felé történik)
Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

 

Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga, valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelező óraszám teljesítése.
Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelező óraszám és az előírt menettávolság teljesítése után tehet.

 

IRÁNYÁR:

E-learning tanfolyam: 30.000 Ft (75 óra/180 nap)

(póthozzáférés: 8.000 Ft – 10 óra/30 nap)

Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás rendelkezésre állási kereten, valamint a 30 nap/10 órás póthozzáférési kereten belül.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díja: 10.000 Ft/tanfolyam

 

Mentesség:

Tantárgyi mentesség a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettség birtokában kérhető az iskolában, a tanfolyam megkezdése előtt, a képesítést adó dokumentum bemutatásával.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezésére bocsátjuk.

 

Gyakorlat:

Alapoktatás: 6 óra

Hatósági rutin vizsga: 20 perc

            • Városi vezetés: 8 óra
            • Országúti vezetés: 2 óra

Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra

Összesen: 17 óra 20 perc

 

Gyakorlati képzés: 6.500 Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

A teljesítendő kötelező minimális menettávolság 192 km.(Vizsgára bocsátás feltétele!)

Részletfizetés lehetséges, de az óradíjak a vezetési órák előtt fizetendőek.

 

Hatósági vizsgadíjak:

 • Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4.600Ft
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4.600 Ft
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet): 4.600 Ft
 • Bizt. ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4.400 Ft
 • Rutin (gyakorlat): 3.500 Ft
 • Forgalmi (gyakorlat): 11.000 Ft

Összesen: 32.700 Ft

 

 

Jelentkezéskor kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

 • Érvényes személyazonosító igazolványát,
 • Lakcímkártyáját,
 • Érvényes vezetői engedélyét,
 • I. részletet,
 • Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

 

Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről – tanfolyamra való jelentkezéskor – elegendő a jelentkezési lapon nyilatkozni.

Az elméleti vizsgára való lejelentés feltétele, a legalább alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő módon történő igazolása.

Bemutatása elméleti vizsga előtt  a KAV felé történik.

 

+ 8.200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Elsősegély vizsga szükséges a vezetői engedély kiváltásához. (A forgalmi vizsga nélküle is letehető.)

A kártya bemutatása az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál – Kormányhivatal Járási Hivatala, Kormányablak – történik. (Elsősegélynyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy – a külön jogszabály értelmében – végzettsége alapján felmentést kapott.)

 

A következő tanfolyam indulásáról tájékozódhat ezen a honlapon, telefonon  vagy ügyfélfogadóinkban.

 

 

A felkészüléshez és a vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

B/2020/000608