E-learning képzés

Az e-learning képzésről általában

A zárt rendszerű elektronikus távoktatási (E-learning) rendszerrel
helytől és időtől függetlenül végezheti el a jogosítványhoz, szükséges elméleti képzéseket.

Ezzel a képzéssel a tantermi oktatásokat teljes egészében ki  lehet váltani, így nem kell a tantermi tanfolyam kötött időbeosztásához alkalmazkodnia.

Az e-learninges képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, amelyekhez egy internet eléréssel rendelkező számítógépre és csupán egy web böngészőre van szükség.

Az alábbi linkeken a képzések demo anyagait tekintheti meg:
(Az alábbi demok a tananyagok töredékének bemutatásával ad ízelítőt az e-learning használatáról és felépítéséről.)


A korszerű, interaktív, multimédiás tananyagok, tesztek és próbavizsgák által megszerzett alapos tudás nemcsak az elméleti vizsga sikerességéhez járul hozzá, hanem később az utakon is alapját jelenti a biztonságos és szabálykövető közlekedésnek.

A rendszer a hatósági előírásoknak megfelelően manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit.

A teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit, például egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte. A rendszer emellett ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét.

A rendszer azonnali visszajelzéseket és kiértékeléseket, biztosít a tanulók számára és ez által biztosított a megszerzett tudás szintjének folyamatos és objektív visszacsatolása,

A már elvégzett részek tetszőleges számban újra tanulhatóak, a tesztek tetszőleges számban ismételhetőek.

Az e-learning tananyag megkezdésére a vásárlástól számított 90 nap állrendelkezésre. Az e-learning elméleti tananyaghoz tartózó hozzáférési idő 180 nap/75 óra a megkezdéstől számítva. (Azaz például a 180 nap/ 75 óra azt jelenti, hogy a megkezdéstől számított 180 napig léphet be, és tanulásra fordított idő maximum 75 óra lehet.)

Az e-learning rendszerben a tanulásra minimálisan 5 óra áll a tanuló rendelkezésére. Póttanfolyam vásárlását követően a tanulásra fordítandó idő 10 órával, illetve ennek felhasználási ideje 30 nappal kitolódik.

Hogyan jelentkezhetek?

A jelentkezés folyamatos, nincs időhöz vagy létszámhoz kötve a kezdés ideje.
A jelentkezés történhet interneten, vagy személyesen, és ugyan azokat a feltételeket kell teljesíteni is a jelentkezéshez.

Mennyibe kerül?

Az árak az adott kategóriánál találhatóak!