Mentesítések

A rendelet lehetőséget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

A „Mentesítések”-ben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!)

Mentesítések:

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A1”, „A2”, „B1” és „A”, „B”, „AM” kategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezését a vizsgázó a képző szerv közreműködésével, elektronikus úton nyújtja be a vizsgaközpont részére. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést az elektronikus bejelentés alapján a vizsgaközpont engedélyezi.

4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

4.1.1. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tan- és vizsgatárgyakból

4.1.1.1. Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

a) gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

b) gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

c) gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

d) szakirányú műszaki oktatói oklevél.

4.1.1.2. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

a) harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

b) katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

c) gépjármű technikus tiszti képesítés;

d) harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

4.1.1.3. „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

4.1.1.4. Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

a) közúti járműgépész;

b) közlekedésgépész;

c) gépjármű-technikai;

d) gépjárműüzemi;

e) mezőgazdasági gépész;

f) mezőgazdasági gépjavító;

g) építőgépész;

h) gépjárművezető és -karbantartó.

4.1.1.5. Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

a) autószerelő;

b) anyagmozgatógép-szerelő;

c) építőgép-szerelő;

d) mezőgazdasági gépszerelő;

e) gépjárművezető és -karbantartó;

f) mezőgazdasági gépész;

g) fakitermelési gépkezelő;

h) állattartó telepi gépész;

i) kertészeti gépész;

j) növénytermesztő gépész;

k) erdőgazdasági gépész;

l) mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

m) mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

4.1.1.6. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

4.1.2. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

4.1.2.1. Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

a) munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

b) munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

c) felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

d) munkavédelmi technikusi oklevél;

e) középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

4.1.2.2. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

4.1.3. Egyéb mentesítések

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.