Aktuális

Következő kategóriás tantermi tanfolyam indul 2020.01.20-án.

Jelentkezni 01.15-ig lehet.

Első óra: 01.20. 17 óra, Bartók tér

Tervezett beosztása:

01.20; 01.22; 01.27; 01.29;

02.03; 02.05; 02.10; 02.12;

„CE” kategória

"CE" kategóriaC+E kategória

"C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járm?szerelvény.


Jelentkezés feltételei:

 • Érvényes „C" kategóriás vezetői engedély,
 • Vezetői engedélye nem kezd?,
 • 17,5 életév betöltése,
 • Nem magyar állampolgárság esetén - érvényes tartózkodási engedély, (vezet?i engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás)


Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése el?tt 3 hónappal tehet.

Biztonsági ellen?rzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelez? óraszám teljesítése.

Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellen?rzés és üzemeltetés vizsga, a kötelez? óraszám, az el?írt menettávolság teljesítése,valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

A „CE” kategóriába tartozó gépjárm? vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltését?l is kiadható, azonban ezen gépjárm? vezetésére jogosító engedélyek a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

 

Mentesítések:

A rendelet lehet?séget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

A „Mentesítések”-ben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezet?nek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése el?tt!)

 

 • Kamatmentes részletfizetés.
 • Esetleges pótóra díja azonos az alap- és a vizsgaóra díjával.

 


Oktatót és járm?szerelvényt biztosítunk!


IRÁNYÁR:

 

 

E-learning képzés esetén

180 nap/75 óra hozzáféréssel 365 nap/90 óra hozzáféréssel

 

Elmélet + Biztonsági ellen?rzés és üzemeltetés (Bü.)

 

33.000 Ft

38.000 Ft

 

Alap-, vizsga-* és pótóra** díja


 

5.500 Ft


Gyakorlati vezetés kötelez? óraszáma


6 rutin + 8 forgalom + 1 vizsgaóra

 

Vizsgadíjak:
elmélet (kresz + szerk.)
Bü.+rutin+forgalom9.200 Ft
4.400 + 3.500 + 11.000 Ft


* Vizsgaóra: A forgalmi vizsga alkalmával vezetett óra.

**Pótóra: A kötelez? óraszámon felüli óra. „C+E" kategóriánál kötelez? a 6+8 óra.


Részletfizetési kedvezményt biztosítunk:

(De a befizetés minden esetben a vezetési óra el?tt történik!)

 

E-learning képzés esetén

 

I. részlet (elméleti tan- és vizsgadíj)


42.200 Ft

(180 nap/75 óra hozzáféréssel)

47.200 Ft

(365 nap/90 óra hozzáféréssel)

 

II. részlet (6 rutin óra-, és a vizsgadíj + Bü vizsgadíj)


47.500 Ft

 

III. részlet (8 forgalmi óra- és 1 vizsgaóra + forgalmi vizsgadíj)


60.500 Ft

 

Készpénzes, bankkártyás* és elektronikus fizetési mód is lehetséges.

Jelentkezéshez kérjük hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

 

 • Érvényes személyazonosító igazolványát,
 • Lakcímkártyáját,
 • Vezet?i engedélyét,
 • 1 db igazolványképét,
 • I. részletet,
 • Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

 

 

Az orvosi alkalmassági véleményt nem szükséges jelentkezéskor leadni, elméleti vizsgára azonban továbbra is csak akkor tudjuk lejelenteni, ha az orvosi alkalmasságot igazoló 2-es csoportú gépjárm?vezet?i alkamassági véleményt autósiskolánkban leadta.

Amennyiben vezet?i engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétér?l - tanfolyamra való jelentkezéskor - elegend? a jelentkezési lapon nyilatkozni.
Az elméleti vizsgára való lejelentés feltétele, a legalább alapfokú iskolai végzettség hitelt érdeml? módon történ? igazolása.
(2019. január 1-t?l a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont az elméleti vizsgabejelent?t,  eredeti iskolabizonyítvány bemutatása esetén fogadja el. Amennyiben ügyfelünk ehhez nem járul hozzá, úgy a vizsgaügyintéz?nkkel egy id?ben kell megjelennie a Vizsgaközpontnál e feltétel igazolása céljából.)

Jelentkezés e-learning rendszer? képzésre Elearning tananyag demo változata

A következ? tanfolyam indulásáról tájékozódhat ezen a honlapon, telefonon , vagy ügyfélfogadóinkban.

A felkészüléshez és a vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

 

Ingyenes Hivatásos Gépjárm?vezet? Képzés