„C” KATEGÓRIA

„C” kategória: Autóbusz és trolibusz kivételével a 3.500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

 

Jelentkezés feltételei:
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség (Bemutatása elméleti vizsga előtt a KAV felé történik)
 • „B” kategóriás érvényes vezetői engedély
 • II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
 • Betöltött legalább 17 év 6 hónap
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

 

Életkori és egyéb feltételek:
 • A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelező óraszám teljesítése, a Bü vizsga feltétele a Bü tanfolyam elvégzése.
 • Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelező óraszám és az előírt menettávolság teljesítése, valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

 

A „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

 

IRÁNYÁR:
Elmélet:
 • Közlekedési alapismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

Hatósági elméleti vizsga ideje: 75 perc

 

E-learning tanfolyam:  30.000 Ft (75 óra/180 nap)

(póthozzáférés: 8.000 Ft – 10 óra/30 nap)

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díja: 15.000 Ft/tanfolyam

Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás rendelkezésre állási kereten, valamint a 30 nap/10 órás póthozzáférési kereten belül.

 

 

 

 

Mentesség:

Tantárgyi mentesség a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettség birtokában kérhető az iskolában, a tanfolyam megkezdése előtt, a képesítést adó dokumentum bemutatásával.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezésére bocsátjuk.

 

Gyakorlat:
 • Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek: 14 óra
 • Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek vizsga ideje: 20 perc

 

 • Alapoktatás: 6 óra
 • Rutinvizsga ideje: 15 perc

 

 • Városi vezetés: 15 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Hatósági forgalmi vizsga ideje: 1 óra

 

Gyakorlati képzés: 6.000 Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

 

Hatósági vizsgadíjak:

 • Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4.600 Ft
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4.600 Ft
 • Munkavédelem (elmélet): 4.600 Ft
 • Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4.400 Ft
 • Rutin (gyakorlat): 3.500 Ft
 • Forgalmi(gyakorlat): 11.000 Ft

Összesen: 32.700 Ft

 

Készpénzes fizetési mód lehetséges.

Jelentkezéshez kérjük hozza magával az alábbi érvényes dokumentumokat:

 • Érvényes személyazonosító igazolványát,
 • Lakcímkártyáját,
 • Vezetői engedélyét,
 • I. részletet,
 • Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

 

Az orvosi alkalmassági véleményt nem szükséges jelentkezéskor leadni, elméleti vizsgára azonban továbbra is csak akkor tudjuk lejelenteni, ha az orvosi alkalmasságot igazoló 2-es csoportú gépjárműveztetői alkalmassági véleményt autósiskolánkban leadta.

Amennyiben vezetői engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.


Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről – tanfolyamra való jelentkezéskor – elegendő a jelentkezési lapon nyilatkozni.
Az elméleti vizsgára való lejelentés feltétele, a legalább alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő módon történő igazolása. Bemutatása elméleti vizsga előtt  a KAV felé történik.

 

+ 8.200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Elsősegély vizsga szükséges a vezetői engedély kiváltásához. (A forgalmi vizsga nélküle is letehető.)

A kártya bemutatása az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál – Kormányhivatal Járási Hivatala, Kormányablak – történik. (Elsősegélynyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy – a külön jogszabály értelmében – végzettsége alapján felmentést kapott.)

 

Az aktuális mutatószámainkról itt tájékozódhat.

A következő tanfolyam indulásáról tájékozódhat ezen a honlapon, telefonon, vagy ügyfélfogadóinkban.

 

Felkészüléséhez és vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

B/2020/000608