Aktuális

Következő kategóriás tantermi tanfolyam indul 2020.01.20-án.

Jelentkezni 01.15-ig lehet.

Első óra: 01.20. 17 óra, Bartók tér

Tervezett beosztása:

01.20; 01.22; 01.27; 01.29;

02.03; 02.05; 02.10; 02.12;

„C” kategória

„C” kategória:C kategória

Autóbusz és trolibusz kivételével a 3.500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömeg? és a vezet?n kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjárm?, valamint az ilyen gépkocsiból és könny? pótkocsiból álló járm?szerelvény.


Jelentkezés feltételei:

 • 17,5 életév betöltése,
 • Érvényes „B” kategóriás vezet?i engedély,
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély, (vezet?i engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás).


Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése el?tt 3 hónappal tehet.

Biztonsági ellen?rzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelez? óraszám teljesítése, a Bü vizsga feltétele a Bü tanfolyam elvégzése.

Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellen?rzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelez? óraszám és az el?írt menettávolság teljesítése, valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

 

A „C” kategóriába tartozó gépjárm? vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltését?l is kiadható, azonban ezen gépjárm? vezetésére jogosító engedélyek a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

 

A rendelet lehetőséget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

A „Mentesítések”-ben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezet?nek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése el?tt!)


 • Kamatmentes részletfizetés.
 • Esetleges pótóra díja azonos az alap- és a vizsgaóra díjával.

 

Oktatót és tehergépkocsit biztosítunk!


IRÁNYÁR:

180 nap / 75 óra hozzáféréssel 365 nap/ 90 óra hozzáféréssel

 

Elméleti (e-learning) képzés díja

 

25.000 Ft

30.000 Ft

 

Biztonsági ellen?rzés és üzemeltetés (Bü.) tanfolyam díja

 

15.000.-

 

Alap-, vizsga-*, pótóra** díja


4.700 Ft


Gyakorlati vezetés kötelez? óraszáma

 

6 rutin + 23 forgalom + 1 vizsgaóra

Vizsgadíjak:
elmélet (kresz+szerk.+mvéd)
bizt.üz.+rutin+forgalom


13.800 Ft
4.400 + 3.500 + 11.000 Ft

 

 

* Vizsgaóra: A forgalmi vizsga alkalmával vezetett óra.

**Pótóra: A kötelez? óraszámon felüli óra. „C" kategóriánál kötelez? a 6+23 óra.

 


Részletfizetés lehet?séget biztosítunk:

(De a befizetés minden esetben a el?re történik!)

 

E-learning képzés esetén

I. részlet (elméleti tan- és vizsgadíj)

 

38.800 Ft

(180nap/75 óra hozzáféréssel)


43.800 Ft

(365 nap/90 óra hozzáféréssel)

 

II. részlet (Bü tanfolyam díja + Bü vizsgadíj)


19.400 Ft

 

III. részlet (6 rutin óra-, és a vizsgadíj + Bü vizsgadíj)

 

36.100 Ft

 

 

IV. részlet (23 forgalmi óra- és 1 vizsgaóra + forgalmi vizsgadíj) - akár több részletre bontható!

 

123.800 Ft

 

 

Készpénzes, bankkártyás* és elektronikus fizetési mód is lehetséges.

Jelentkezéshez kérjük hozza magával az alábbi érvényes dokumentumokat:

 • Érvényes személyazonosító igazolványát,
 • Lakcímkártyáját,
 • Vezet?i engedélyét,
 • 1 db igazolványképét,
 • I. részletet,
 • Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

 

Az orvosi alkalmassági véleményt nem szükséges jelentkezéskor leadni, elméleti vizsgára azonban továbbra is csak akkor tudjuk lejelenteni, ha az orvosi alkalmasságot igazoló 2-es csoportú gépjárm?vezet?i alkamassági véleményt autósiskolánkban leadta.

Amennyiben vezet?i engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.


Az alapfokú iskolai végzettség meglétér?l - tanfolyamra való jelentkezéskor - elegend? a jelentkezési lapon nyilatkozni.
Az elméleti vizsgára való lejelentés feltétele, a legalább alapfokú iskolai végzettség hitelt érdeml? módon történ? igazolása.

(2019. január 1-t?l a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont az elméleti vizsgabejelent?t,  eredeti iskolabizonyítvány bemutatása esetén fogadja el. Amennyiben ügyfelünk ehhez nem járul hozzá, úgy a vizsgaügyintéz?nkkel egy id?ben kell megjelennie a Vizsgaközpontnál e feltétel igazolása céljából.)

 

 

Az aktuális mutatószámainkról itt tájékozódhat.


A következ? tanfolyam indulásáról tájékozódhat ezen a honlapon, telefonon, vagy ügyfélfogadóinkban.

Felkészüléséhez és vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!