BE KATEGÓRIA

 

“BE” kategória: „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

Jelentkezés feltételei:

 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,
 • Kezdő vezetői engedély lejárt,
 • 17,5 életév betöltése,
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

 

Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga, valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelező óraszám teljesítése.

Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelező óraszám és az előírt menettávolság teljesítése után tehet.

 

Mentesítések:

A rendelet lehetőséget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

„Mentesítések”-ben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!)

 

 • Kamatmentes részletfizetés.
 • Esetleges pót- és vizsgaóra díja, azonos az alapóra díjával.

 

Járműszerelvényt biztosítunk!

 

IRÁNYÁR:

E-learning*** képzés

(Hozzáférési idő:

75 óra/180 nap)

Elméleti képzés díja

25.000 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanfolyam díja

10.000 Ft

Alap-, vizsga-*, pótóra** díja

5.500 Ft

Vizsgadíjak

elmélet: (kresz + szerk.és üzem.ism.+ munkavéd.)

rutin + bizt.ell.és üzem. + forgalom

 

13.800 Ft +

3.500 Ft + 4.400 Ft + 11.000 Ft

* Vizsgaóra: A forgalmi vizsga alkalmával vezetett óra.

** Pótóra: a kötelező óraszámon felüli óra. „BE” kategóriánál kötelező a 6+10 óra.

***E-learning: Zárt rendszerű elektronikus távoktatási forma, mellyel helytől és időtől függetlenül végezhető az elméleti képzés.

A képzés kötelező minimális gyakorlati óraszáma + vizsgaóra: 16óra (6óra alapoktatás + 10óra főoktatás) + 1vizsgaóra.

A teljesítendő kötelező minimális menettávolság 192 km.(Vizsgára bocsátás feltétele!)

 

Az óradíjakat minden esetben a vezetési óra előtt kell fizetni!

Részletfizetési kedvezményt biztosítunk:

E-learning *** képzés

I. részlet (elméleti tan- és vizsgadíj+bizt.ell. és üzem. tandíj)

48.800 Ft

II. részlet

(6 rutin óra, rutin vizsgadíj + bizt.ell.és üzem. vizsgadíj)

40.900 Ft

III. részlet

(10 forgalmi óra +

1 vizsgaóra + forgalmi vizsgadíj)

71.500 Ft

 

Jelentkezéskor kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

 • Érvényes személyazonosító igazolványát,
 • Lakcímkártyáját,
 • Érvényes vezetői engedélyét,
 • 1 db igazolványképét,
 • I. részletet,
 • Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

 

 

 

Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről – tanfolyamra való jelentkezéskor – elegendő a jelentkezési lapon nyilatkozni.

Az elméleti vizsgára való lejelentés feltétele, a legalább alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő módon történő igazolása.

Bemutatása elméleti vizsga előtt  a KAV felé történik.

 

A következő tanfolyam indulásáról tájékozódhat ezen a honlapon, telefonon  vagy ügyfélfogadóinkban.

 

 

A felkészüléshez és a vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

B/2020/000608