MAGYAR KÖZLÖNY – HATÁRIDŐK MEGHOSSZABBÍTÁSA

 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról

 

A közúti járművezetők, közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

§ (1) A  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet)

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában,

b) 10. § (5) bekezdésében,

c) 11. § (6)–(7) bekezdésében és

d) 14. § (1) bekezdésében meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

 

(2) Ha a  gyakorlati vizsga letételéhez a  GKM rendelet 11.  § (5)  bekezdésében feltételként meghatározott vezetői engedély megszerzésétől számított, illetve a  sikeres elméleti vizsga megszerzésére rendelkezésre álló kétéves határidő a  veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, a vizsgázó legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól számított 180. napig tehet gyakorlati vizsgát.