A Kormány 114/2020 (IV.15.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről

 

Az a személy, aki a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ban meghatározott életkort a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be, az állami támogatásra való jogosultságát az alábbi bekezdésben foglaltak szerint érvényesítheti:

 

1.§ (3) Jogosult a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés b, pontja szerinti személy is, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.

 

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018 (III.23.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

 

„2/A. § A támogatást – a 2. §-ban foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 39. § (1) bekezdés a, és c, h, pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.

Ez a rendelet 2020. július 1-én lép hatályba.

 

 

A támogatásról bővebben itt olvashat.